Är du intresserad av vår 3D-data?

slottet i 3D

I aktiviteten "Byggnader i 3D" jobbar vi med att ta fram 3D-modeller över byggnader och omkringliggande markytor från lidardata med hög noggrannhet (+/-3cm) insamlat från drönare.

Publicerad: 10 maj 2021