Digitalisering av planer

Exempelbild.

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner så att aktuell planinformation kan presenteras vektoriserat och standardiserat.

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Publicerad: 30 december 2019