Skrivelse

Pratbubbla.

Drönare försedd med lidar (skanner) är något som många anser vara nästa teknik som kommer effektivisera mätverksamheter och samhällsbyggnadsprocessen för företag och kommuner.

Vi vill i denna aktivitet utreda när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras i vårt dagliga arbete.

Detta arbete kommer att utföras med kommuner i länet som referensgrupp. Dessa kommuner har vi genom åren haft ett öppet och gott samarbete med när det gäller yrkesmässigt lärande och nyttjande av varandras mätinstrument.

Det här projekt kommer förutom tekniskt utvärderande stärka banden mellan kommunerna i regionen och bidra till att vi gemensamt använder våra resurser på bästa sätt.

Arbetsgrupp kommer att besöka kommun som kommit långt i implementering av drönare för insamling av data kopplat till samhällbyggnadsprocessen. Arbetet kommer göras utföras i samarbete med Nybro kommun och Mönsterås kommun.

Personalresurser

Delprojektledare och mätningsingenjör.

Tidplan

2021-01-01 till och med 2022-06-30

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Senast uppdaterad: 14 december 2020
Publicerad: 30 december 2019