StreamSam i korthet

Cirkeldiagram Streamsam

EU-projektet StreamSam handlar om att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

I projektet StreamSam samlas aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg med fokus på att korta handläggningstiderna för bygglov, höja kvaliteten på GIS-data (geografisk information) samt att öka möjligheter till insyn och inflytande i planprocesserna.

Syfte/mål

  • Testa och utveckla metoder som effektiviserar insamlingen av geografiska data med drönare
  • Testa och utveckla metoder som automatiserar framtagandet av tredimensionella modeller över terräng och byggnader
  • Utveckla nya e-tjänster för att effektivisera den kommunala bygglovsprocessen
  • Höja kompetensen bland kommuner och privata aktörer.

Samarbetspartners

Nybro kommun, Mönsterås Kommun, Region Kalmar Län.

Budget

9 364 450 kr.

Status

Projektet startade 2020-01-01 och pågår till 2023-09-30.

Finansiärer

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Kalmar kommun, Region Kalmar Län, Nybro kommun, Mönsterås kommun.

Fler sidor inom streamsam

Om StreamSam

Samlar aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om projektet, hör av dig till oss!

Senast uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad: 2 januari 2020